Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Ը.

ՆՈՅՆՔ եւ ՄԱՐԹԱ

ՄԱՐԹԱ, բարկութեամբ մտնելով

Ո՛չ Քաղաքական կայ, ո՛չ Թաղական եւ ոչ Կրօնական ժո­ղով6)… միշտ Խառն ժողով կ՚ըլլայ. կանոնաւորը տեսած չու­նինք: Որո՞ւ երթամ յայտնեմ ցաւերս… ա՜հ, կանայք թշուառ են… ( էրիկը տեսնելով ) Աս ի՜նչ է… ա՜հ, անօրէն մարդ… պատիժդ գտեր ես… ահա այսպէս կապուած կեցիր… ո՜հ… հիմա քիչ մը սկսաւ սիրտս ուրախութիւն զ գ ալ… կը յիշե՞ս ինձի ըրածներդ, անզգամ. տես գլուխս, դուն ճերմկցուցիր աս մազերը…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ճերմակը սեւին վրայ աղէկ կը վայլէ:

ՄԱՐԹԱ

Այս վիճակիդ մէջ անգամ զիս կ՚ատես. դուն իմ ստա­կովս մարդ եղար…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ես քեզ չեմ ճանչնար:

ՄԱՐԹԱ

Չե՞ս ճանչնար, հիմա կը ճանչցընեմ ինքզինքս… երթամ ժամկոչները կանչելու, որ գան առնեն Փրկիչ տանին քեզ: ( Վազելով կ՚երթայ ):