Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ է.

ԹՈՎՄԱՍ, ի քուն, ԿԻՐԱԿՈՍ, ՄԱՐԹԱ, ՄԱՐԳԱՐ, ՆԻԿՈ


ՄԱՐԹԱ
, ծեծելով Նիկոն

Թշուառական, առաջի գիշերուընէ ի վեր մեզի փողոցէ փողոց պտըտցուցիր, տունը գիտեմ ըսելով:

ՆԻԿՈ

Տիկին. գիշեր ատեն:

ՄԱՐԹԱ

Լռէ՛ անպիտան: ( Կը հրէ Նիկոն, որն որ կ՚իյնայ, լապ­տերը կը կոտրի ):

ԿԻՐԱԿՈՍ

Ո՞վ էք դուք, եւ ի՞նչ կ՚ուզէք:

ՄԱՐԹԱ

Տիկին Սոֆին կ՚ուզեմ տեսնել, խօսելիք ունիմ հետը:

ԿԻՐԱԿՈՍ

Անիկա որ անհանգիստ է, գիշերը չկրնար ձեզի հետ խօսիլ, խեղճը այսօր ակռայի ցաւէն քիչ մնաց որ պիտի մեռնէր:

ՄԱՐԹԱ

Ստիպողական գործ մ՚է, որ զիս գիշեր ատեն փողոց­ներու վրայ նետեց, ինչ որ ալ ըլլայ կը պարտաւորիք իրեն իմաց տալ որ գայ… անկողնոյ մէջ քնացողն ո՞վ է:

ԿԻՐԱԿՈՍ

Տիկինին ամուսինն է:

ՄԱՐԹԱ

Աւելի աղէկ. ամէնքնիդ ալ դուրս ելէք, իրեն հետ ա­ռանձին մնալ կ՚ուզեմ:

ԿԻՐԱԿՈՍ

Բայց պարոն…

ՄԱՐԹԱ

Պարո՞նը ինչ է. մի վախնար, տէրդ չեմ ուտեր. դուրս ելէք կ'ըսեմ:

ԿԻՐԱԿՈՍ

Բայց…

ՄԱՐԳԱՐ

Առանձին թողունք զիրենք… ( Կ՚երթան ):