Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Ա.

ՄԱՐԹԱ, ՄԱՐԳԱՐ


ՄԱՐԳԱՐ
, Մարթան քաշկռտելով կը բերէ

Տիկին, չվայլեր ձեզի, որ փողոցն իյնաք, ասդիս անդին վազէք, ժամկոչ փնտռելու: Դուք երկու աղաւնիներու պէս սիրով վարուելու էք, որպէսզի ուրիշներն ալ ձեզմէ օրինակ առնեն: Պարոն Թափառնիկոսը կ՚երեւի թէ քիչ մը բարկացած ըլլալուն, ձեզի հետ խստութեամբ վարուեր է, անկարելի է որ զձեզ չսիրէ:

ՄԱՐԹԱ

Չէք գիտեր, պարոն Մարգար, շաբաթը գիշեր մը միայն տունը կը պառկի, միս մինակ կը թողու զիս, այս տան մէջ զիս պահապան ընելո՞ւ բերաւ հոս: