Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

ՀՈՎԸ

Տե՛ս, հովը նորէն

Լուռ գռիհներէն

Կ՚անցնի հեւալով...

 

Ինչքա՜ն է խըռով,

Ու որքան ծե՜ր է,

Ա՜. հող կը բուրէ։

 

Սա նոճիին տակ,

Մեր աչքերը փակ՝

Եկուր լըսե՜նք զինք...

 

«Վո՜ւ, վո՜ւ, վո՜ւ... երկինք

Չըկա՜յ, հա՜, չըկա՜յ,

Ամէն ինչ կ՚երթա՜յ... »։

 

«Վո՜ւ, վո՜ւ, վո՜ւ... սո՛ւտ են

Աստղերը ամէն,

Լոկ հո՛ղն է իրա՛ւ... »։