ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, Հատոր Ա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՉՈՒԳԱՍԶԵԱՆ ԲԱԲԿԷՆ, Երկերի ժողովածու, հատոր Ա, Երկրորդ՝ լրացուած հրատարակութիւն, Երեւան, 2023, 550 էջ + 24 էջ ներդիր։

Հատորի մէջ ներկայացւած է անուանի հայագէտ-արեւելագէտ Բաբկէն Լեւոնի Չուգասզեանի (1923-1997) յօդուածների մի մասը։ Հրատարակութեան նպատակն է ի մի բերել գիտնականի գրաւոր Ժառանգութիւնը եւ վեր հանել նրա աշխատութիւնների կարեւորութիւնը հայագիտութեան եւ արեւելագիտութեան զարգացման գործում։ Հատորը նախատեսուած է հայագէտների, արեւելագէտների, համալսարանների ուսանողների, հայագիտութեամբ հետաքրքրուողների լայն շրջանակների համար։

ISBN

©  Լեւոն եւ Գարեգին Չուգասզեաններ 2022