Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍԻՐՈՅ ՄՐՄՈՒՆՋ
       Անոնք գացի՜ն խորհուրդով ու գաղտնիքով բեռնաւոր,
Գացի՜ն նաւերը սիրոյս իմ աչքերուս առջեւէն ,
Ցըռուկնին վեր, դէպի մո՜ւթ եզերքները հեռաւոր ,
Առագաստնե՛րը գինով մայրամուտի գաղջ հովէն։
       Ու տեսայ որ, հինաւուրց դիցուհիի պէս աղուոր ,
Իրենց ձիւնի անարատ սրբութեան մէջ համօրէն ,
Թեւերնին վեր, անծանօ՜թ ափունքներու ուխտաւո՜ր ,
Անրջանքիս կարապնե՛րը սահեցան յամրօրէն…։
       Իրիկուն է։ Կը դիտեմ ես լո՜յծ անհունը ջուրի.
Հովը լըռիկ կը պատմէ ինծի յուշքեր երջանիկ.
Ու անպատո՜ւմ խորհուրդով անսահման ջո՛ւրը կ’ուռի։
       Քար ու փրփուր ափին վրայ կը համբուրուին իմ առջիս…։
Ես կը դիտեմ հեռաւոր հորիզոններն ուր լռի՜կ
Գացին նաւե՛րը սիրոյս ու կարապներն անուրջիս։
       Անոնք գացին խորհուրդո՜վ ու գաղտնիքո՜վ բեռնաւոր…։
       [1908]