Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՔՆԱՑՈՂ ԱՂՋԻԿԸ
       Սնդուսներու դիւթական փրփուրին մէջ սպիտակ՝
Տեսայ որ ան կը մրափէր՝ ինչպէս կաթիլ մը ցօղի,
Կը քնանայ յուլօրէն, շուշանի մը շուքին տակ ,
Բիւրեղ մարմինը գինով երազներով իր յըղի։
       Կէսխուփ կոպին տակ աչքերն կը հալէի՜ն կապուտակ ,
Մերկ ուսերէս վար կարծես թեթեւ արշաւ մ’էր դողի.
Ու ալեւէտ մազերու խարտիշագեղ քողին տակ
Կ’ելեւէջէր իր դեռահա՛ս, փոքրիկ լանջքը կատաղի…։
       Այսպէս մութին մէջ փռուած, դիցուհիի մը պէս հին ,
Չես գիտեր ի՛նչ մ’ունէր ան պաշտելի ու ահաւոր ,
Դեռափթիթ աղջըկան իր մրափին մէջ լռին։
       Ու իր շունչին մէջ համակ անրջանքի, համբոյրի ,
Դե՜ռ չի ծծուած բոյրերու պատարագ մ’էր հեշտօրօր…։
Օ՜հ քնացող կիրքերէն ծորող նեկտա՛րը վայրի…։
       1908