Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍԻՐՈՅ ՇՈՂՔԵՐԸ
       Երգը յուշքին
Սըրտիս խորէն
Կու լայ ուժգին
       Ու տրտմագին
Սէրըս նո՛րէն
Կը ծնի ցաւին
Խարոյկներէն։
       Ու կ’ուզեմ լա՜լ
Մոխիրներուն
Վրայ Սիրոյն,
       Որպէսզի ա՜լ
Շողքերն յետին
Չը կայծկըլտին…։
       [1907]