Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՏԺԳՈՅՆ ԵՐԳԸ
       Կ’ուզէի լալ ես իմ սէրէս ,
Հեգնեցիր զիս, ու ժպտերե՜ս
Թերթ֊թերթ հոգիս փետետեցիր
Իմ սիրակա՜նըս աւա՜ղ…։
       «Երգե՜նք, երգե՜նք , ինձ հծծեցիր,
Երգը սիրոյն ջինջ բարձունքն է»։
—Քերթողին երգն իր արցունքն է ,
Իմ սիրակա՜նըս աւա՜ղ…։
       Գացի՜ր, գընա՛։ Իմ մոլորուն
Ճամբուս վրայ քու շրթներուն
Վէ՛ս ապառա՛ժը կանգնեցիր ,
Իմ սիրակա՜նըս աւա՜ղ…։
       Օր մը թերթե՛րըդ ցանուցիր
Երբ թարշամին. ու դուն կըքիս ,
Քեզ համա՛ր ալ կու լայ հոգիս ,
Իմ սիրակա՛նըս աւաղ…։
       [1911]