Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵՐԷԿ ԳԻՇԵՐ
       Օր. Léna De Cosmisին
       Լսեցի՞ր դուն երէկ գիշեր պատուհանէդ ,
Երբ սէրերուս գիշերամոլ դեւերուն հետ ,
Ու սուգերուս հսկաներուն հետ խօլապար ,
Մայթի՛ն վըրայ, ձիւնի՛ն վըրայ, երբ խօլաբար ,
Երբ հեզնաբա՛ր կը վազէի ու կու լայի ,
Երէկ գիշեր, սառ մայթերուն վրայ ամայի
Հեծքը քայլիս՝ քու երգերուդ մէջ զուարթուն՝
Լսեցի՞ր դուն…։
       Ու դիտեցի՞ր երէկ գիշեր վարագոյրէդ ,
Երբ տանջուո՛ղ, չի հասկցուած քամիին հետ ,
Ու խաւարին ոգիներուն ալ հետ բոլոր ,
Տառապանքիս ճամբաներէն քայլամոլոր ,
Երէկ գիշեր մութ պատուէրիդ երբոր հըլու՝
Կը տանէի հեռաւոր փո՛ս մը թաղելու
Սրտիս զազի՜ր դիակը դե՜ռ տա՛ք, տրոփո՛ւն ,
Դիտեցի՞ր դուն…։
       Ու լացի՞ր դուն պատուհանիդ քով ինքնիրեն ,
Երբ տրտմօրէ՛ն, ու հեգնօրէ՛ն, վայրագօրէ՛ն ,
Իջնող ձիւնին ու ուռոյցքին մէջ քամիին՝
Թափառայած քայլերս ոճիրն կը քաւէին
Օ՜ր մը ճամբուս վրայ հանդիպա՜ծ ըլլալու քեզ…։
Օ՜, դուն որ մո՜ւթ կը ծնանիս ու թո՛յն կ’երկնես ,
Երէկ գիշեր վարագոյրիդ ետին արթուն ,
Չի լացի՞ր դուն…։
       17 Յուլիս 1908
Լօզան