Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՉԸ ՀԱՍԿՑՈՒԱ՜Ծ…
       Չը հասկցուած երգի կմախք մ’է հոգիս
Աններդաշնա՜կ, գալարուո՜ղ ճիչ մը վայրի…։
Դո՜ւն ապառա՜ժը չես ճանչնար իմ սուգիս ,
Ու աչքերուդ ե՛րգը կ’երգես ինձ բարի։
       Ու երբ զուա՛րթ ամէն բանի կը ժպտիս ,
Ես կը փակեմ կոպն աչերուս որ կ’այրի՝
Թափառելո՛ւ համար մութին մէջ սրտիս ,
Ուր երկիւղած արհաւի՛րքն է քարայրի։
       Դա՛ռն յուշքերուս հո՛ն սանդուխներն անկո՛խ , կո՜յս.
Հո՛ն ցաւերուս լիճը որ մո՛ւթ կը սարսռայ.
Հո՛ն դիտապաստ հէգ հայեացնե՛րը սիրոյս՝
       Կըրանիթի կամարներու ներքեւ ցա՜ծ.
Հո՜ն… Դեռ ինչե՜ր… Զուարթ ա՛ղջիկ, որոնց վրայ
Թէ գիտնայիր՝ պիտի լայի՜ր անկասկած…։
       [1908]