Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍԻՐՈՅ ՈՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՐԳԸ
       Իմ կեանքըս թող աղաչաւոր երգ մ’ըլլայ,
Եղերական ու միամիտ, սե՛ւ ողբերգ,
Իմ սիրտըս թող անհունին մէջ վէրք մ’ըլլայ,
Հսկայական ու տխրօրէն քաղցըր վէ՜րք,
Իմ կեանքըս թող աղաչաւոր երգ մ’ըլլայ…։
       Ես կը սիրեմ իմ տրտմութիւնս դիւթական ,
Իմ տրտմութիւնս Աստուածնե՜րու ցաւին պէս ,
Քո՜յր, սրտիս մէջ ի՜նչ խաւարներ, վիհեր կան ,
Զոր նայուածքովդ կ’ոսկեզօծես ու կ’օրհնես .
Ես կը սիրեմ իմ տրտմութիւնս դիւթական…։
       Եկո՜ւր ինծի, լուսնակին պէս գեղեցիկ .
Եկո՜ւր ինծի, լո՜յս ու ցնծում հեւալով
Քու արծաթի շողերուդ մէջ սլացիկ
Լուսաւորէ՛ աւերակնե՛րըս լալո՜վ.
Ես Մահն եմ. ե՛կ ինձ Կեանքին պէս գեղեցիկ…։
       Իմ կեանքըս թող առուին երգին պէս ըլլայ .
Ու երգս անուանդ կրկնումն ըլլայ թող յաւե՜րժ ,
Իմ կեանքս թող մո՜ւթ ջրվէժին պէս ըլլայ ,
Ու դէպի քեզ անկում մ’ըլլայ գահավէ՜ժ.
Իմ կեանքըս թող առուի երգին պէս ըլլայ…։
       Ես կը սիրեմ երկու աչերդ վիհի՜ պէս ,
Ուր խաւարներ կը փոթորկին մոլեգի՜ն.
Երկու աչերդ՝ աստուածներու սկիհի՛ն պէս ,
Տո՜ւր ինձ անոնց մէջ սրբացնել իմ հոգին.
Ես կը սիրեմ երկու աչերդ վիհի պէս…։
       Եկո՛ւր ինծի, քեզ կ’ըղձայ շունչըս անզօր…։
Եկո՛ւր, ես մո՜ւթ բաներ պիտի քեզ ըսեմ
Սիրոյ պէս քաղցըր ու Մահուան պէս հըզօր.
Գերեզմանիս լացող սիւքին պէս նըսեմ
Եկո՛ւր ինծի, քեզ կ’ըղձայ շունչըս անզօր.
       Իմ կեանքըս թող կորած նաւուն պէս ըլլայ ,
Շունչդ ուռեցնէ ծեր առագաստըս անա՜հ.
Մի՛, մի՛ լսեր յոգնած հոգիս որ կու լայ ,
Տա՛ր զիս Սիրոյ կղզիներէն դէպի Մա՜հ ,
Իմ կեանքըս թող կորած նաւուն պէս ըլլայ…։
       Շամբերի, 20 Օգոստոս 1910