Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻՆՉՈ՞Ւ
       Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ զիս սիրեցիր,
Փոքրի՛կ աղջիկ, քեզի մե՜ղք էր.
Փոքրիկ ծոցիդ թիթե՜ռ պէտք էր,
Դուն ծե՜ր արծիւ մը բանտեցիր…։
       Կապոյտ աչուիդ երբոր բացիր ,
Կապո՜յտ աղջիկ՝ պլպուլն երգէ՜ր.
Քե՛զ ալ սիրոյ մրմունջ պէտք էր ,
Դուն գուժկան մռո՛ւնչս ընտրեցիր…։
       Ես կ’երթամ մի՜շտ, անծայրածի՜ր ,
Դամբաններ են ոտքիս հետքե՜ր.
Քեզ սիրոյ մեղմ սի՜ւք մը պէտք էր ,
Դուն փոթորկի՜ն կուրծքըդ բացիր…։
       Կ’այրի՜ն աչերըդ սեւածիր ,
Պիտի մեռնիս, այդպէս մ’երգե՛ր .
Քեզի փոքրիկ սէր մը պէտք էր ,
Դուն Սէ՛ր֊Աստուածը սիրեցիր…։
       [1911]