Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տանն Պիղատոսի։

Դառնալով յապարանից Հերովդէի առվերոյիշեալ կամարն, որոյ հանդէպն դէպ յարեւելստեսանի դուռ մի զառ ՚ի վեր. եւ այն էր տունՊիղատոսի. ունելով զյատակն լայն եւ պայծառ։ Եւներքսագոյն շինութիւնն այժմ աւերեալ է. զի ՚ի սաբնակի քաղաքապետն զօրօք իւրով. եւ կոչի Սէրայ։ Աստ՚ի ներքսագոյն տեղւոջս գոյ դարպաս մի որպէսզլիւան, որ ունի զմեծամեծ լուսամուտս ՚ի վերայտաճարին։ Աստ խօսեցաւ Պիղատոս ընդ Քրիստոսի եւլուաց զձեռն իւր ասելով՝ Քաւեալ եմ ես յարենէարդարոյդ այդմիկ։ Եւ մերձ դրան Սէրային գոյ ախոռ միուր զինուորքն հիւսեցին զփուշպսակն անդ։ Աստդժուար ոք յուխտաւորաց հանդիպի. զի կայ դուռ մի որիջանէ ՚ի տաճարն եւ է կասկած որոգայթի։