Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն գերեզմանին Հռաքէլի։

Աստի մինչեւ ՚ի սուրբ Բեթլէհէմ ՚ի կէսճանապարհին գոյ գմբէթ մի քառանկիւնի որ է գերեզմանՀռաքէլի մօրն Յովսեփայ։ Զի յորժամ հասին աստ, երկունք կալան զնա. եւ զի յղի էր Բենիամինիւ՝ աստծնաւ. եւ կոչեաց զանունն Բենիամին, որ է ՈրդիՑաւոց։ Եւ աստ մեռեալ թաղեցաւ։ Շուրջ զսովաւայլազգիքն ծննդեան՝ թաղեն զիւրայինսն։ Հանդէպսորին յարեւմտից կուսէ՝ են այգիք եւ ձիթաստանքԳրիգոր Պարօնտիրին, որք են ազգիս Հայոց յիշատակ։