Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

27. ՄԻՀՐԱՆ ԹԱՊԱԳԵԱՆ.Ծնած է Ատաբազար 1878ին։ Ուսումը հոն, ապա Արմաշ ստանալով՝ կը մտնէ ուսուցչական ասպարէզ, մինչեւ Պօլսէն իր տարագրումը պաշտօնավարելով Դպրեվանուց, Օրթաքէօյի, Պալաթի եւն. վարժարանները։ Աշխատակից պօլսահայ թերթերու։ Երկերը. Հանդէս հայ եւ ընդհ. գրականութեան, Գանձ Ոսկեղէն Դպրութեան, Ատանայի ծննդեան ծառը, Հայոց գրերու գիւտը (տրամախօսութիւն)։ —Դաշնակցական։