Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

151. ՏԻԳՐԱՆ ՕՏԵԱՆ (ԱՍՕ).Ծն. Վան 1880ին եւ հոն ստացած նախ[նական] կրթութիւնը։ Ուսուցիչ Պարսկաստան 1896-1906, որմէ յետոյ մտած Հնչ[ակեան] շարքին մէջ, աշխատակցելով նոյն կուսակցութեան օրկաններուն եւ այլ թերթերու՝ զանազան ծածկանուններով։ Հրատարակած է Երկիր թերթը։ Հեղինակ Կարմիր օրեր, Հաւսէ, Դատաստան, Վահէ, Դիւցազնուհին եւն. գրքոյկներուն։ [Իր եղերական վախճանը տե՛ս №150]։