Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

28. ՅԱԿՈԲ ԹԷՐԶԵԱՆ (ՅԱԿԹԷՐ).Ծնած է 22 Օգոստ. 1879ին Հաճըն։ Նխն. կրթ. ը ստացած հոն, յետոյ Ատանայի ազգ. եւ Յիսուսեան վարժարանները։ 1897ին Պօլիս գալով, 1900ին ստացած է դեղագործութեան վկայական։ Հաճընի եւ Ատանայի մէջ յաջորդաբար իր դեղարաններն ունեցած է, միաժամանակ թղթակցութիւններով աշխատակցած է պօլսահայ թերթերու՝ Յակթէր, Հմայեակ, Տաւրոս, Յիթօ եւ Թղթակից կեղծանուններով։ Կիլիկեան աղէտէն մազապուր ազատած՝ դարձած է Պօլիս եւ «Ատանա» դեղարանը բացած Գումդաբու։ Հեղինակ Արուեստ Լուսանկարչութեան, Ատանայի կեանքը եւ Կիլիկիոյ Աղետը (5 հատոր) գիրքերուն։ Այս վերջինն (ամբողջովին գրաւուած կառավարութեան կողմէ) ներկայացուցած էր Իզմիրեանցի։ Կը թողու Հաճընի գաւառաբարբաոը գործը՝ ձեռագիր։