Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

49. ՏՔԹ. ԼԵԻՈՆ ՊԱՐՏԻԶՊԱՆԵԱՆ.

Ծն. Խարբերդ 1887ին։ Վկայուած Կայս. Բժշկանոցէն։ Օսմ. Բանակին մէջ հարիւրապետի աստիճանի իր համազգեստով ձերբակալուած եւ աքսորուած։ Դաշնակցական։