Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

52. ՆԵՐՍԷՍ ՇԱՀՆՈՒՐ.

Կեսարացի։ Ս. Կարապետի վանքէն ընթացաւարտ երիտասարդ ուսուցիչ որ պաշտօն կը վարէր Բերա՝ Ս. Գ. Լուսաւորչեան Կաթուղիկէ վարժարանը։