Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

93. ՊԱՐՈՅՐ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ.

Ծն. Անջրդի գիւղը (Արաբկիր) 1878ին եւ նխն. կրթութիւնը ստացած Եզնիկեան ուսումնարանը (Երզնկա)։ 2 Յունիս 1915ին կախաղան բարձրացող 20 Հնչակեաններէն Մկրտիչ Երէցեանի ատենօք զէնք ղրկած ըլլալը պատճառ կ’ըլլայ որ քանիցս Պտրզմ. Ատեանի առջեւ հարցաքննուի եւ հուսկ ուրեմն աքսորուի։