Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

65. ԳԷՈՐԳ ՏԻՐԱՑՈԻԵԱՆ.Ծն. Իզմիր 1883ին եւ հոն ստացած իր ուսումը։ Երկար ատեն ծառայած է թուրք մամուլին, գլխաւորաբար «Թասֆիրը Էֆքեար»ի խմբագրութեան։ Տարագրուած՝ լրագրող եւ Իթիլաֆական մը ըլլալուն։ Հայ հոոմէական, Բերայէն։ Կը ճանչցուէր նաեւ «Գէորգ Ֆէրիտ» յորջորջումով։