Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

124. ԵՐՈՒԱՆԴ ԹՈՓՈՒԶԵԱՆ.

Ծնած է Պարտիզակ, 20 տարու։ Ուսումը հոս ստանալով՝ կը վարէ ուսուցչական պաշտօններ ծննդավայրին, Ատափազարի եւ Կէյվէի շրջանի գիւղերուն մէջ։ Աշխատակից զանազան թերթերու «Բանւոր» ծածկանունով։