Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

45. 46. ՏՕՔԹ. ՍՏԵՓԱՆ ՄԻՍՔՃԵԱՆ.Ծն. Պօլիս 1852ին։ Կայս. Բժշկանոցէն վկայուած վաղեմի բժիշկ. մանկաբարձ եւ վիրաբոյժ, որ ատենօք Եէտիգուլէի մեր հիւանդանոցը պաշտօն ալ վարած է եւ անդամակցած կաթոլիկ եկեղեցիի թաղ. խորհուրդին Օրթաքէօյ՝ ուր կը բնակէր։ Եղբայրը ԳՐԻԳՈՐ (№ 46) դեղագործ, 50 տարու, նոյնպէս աքսոր։ [Իր աքսորեալ պաշտօնակիցներէն Տքթ. Գազազեան կ’ենթադրուի փրկուած ըլլալ]։