Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

75. ՕՆՆԻԿ ՄԱՂԱԶԱՃԵԱՆ.Ծն. Պօլիս 1878ին։ Պապը Ալի Ճատտէսի «Հայրենիք» (Վաթան) կազմատան տէր։ Հրատարակած է Ասիական եւ Եւրպ. Թուրքիոյ մեծածաւալ քարտէսները, նաեւ Գրպանի ատլաս մը՝ Ա. Պիպէռճեանի աշխատակցութեամբ։ Կը վարէր Գումգափուի «Յառաջդիմասէր Ընկերութեան» ատենապետութիւնը՝ որուն պատճառաւ կ’ենթադրուի աքսորուած ըլլալ։