Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

94. ՀԱՅԿ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ.

Ծն. Օրտու, 45 տարու։ Իբր Հնչակեան՝ շրջագայած գաւառներ եւ հոս ճանչցուած «գործիչ Հայկ»։ Վերջին անգամ Պօլիս գալուն՝ կը ձերբակալուի եւ չարչարանքներ կրելէ վերջ կ’աքսորուի Գօնիա ուր կը մեռնի բանտի մէջ։