Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

82. ՕՆՆԻԿ ՍՐԱՊԵԱՆ.Ծն. Երզնկա 1878ին եւ հոն ստացած նխն. կրթութիւնը։ Ատէն մը գրագրութիւն ընելէ վերջ՝ ընտանեօք, կ’անցնի Ֆիլիպէ ու կը պաշտօնավարէ Գույումճեան վաճառատունը։ Դաշնակցական։ Սահմանադրութենէն ետք Պօլիս գալով՝ Բարթող Զօրեանի հետ ընկերովի կը հիմնէ Լուսաղբիւր հրատարակչականն «Օննիկ-Ժիրայր» ֆիրմայով։