Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

133. ԵՐԵՄԻԱ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ.

Ծն. Թօմարզա (Կեսարիա)։ Փոքր հասակէն Պօլիս պանդխտելով՝ կը մտնէ Հնչակեան շարքին մէջ եւ կը մասնակցի տեղական յեղ. ցոյցերու։ Կօշկակար։