Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

101. ԱՐՄԵՆԱԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ.

«Ազատամարտ»ի աշխատաւորներէն։ Այաշ աքսորուած։