Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

32. ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԾնած է Ատանա 1861ին։ 1880-91, ազգային պետական եւ առեւտրական զանազան պաշտօններ վարելէ վերջ՝ իրաւաբանական ասպարէզն ընդգրկելով հաստատուած է Պօլիս, ուր մնաց մինչեւ իր տարագրումը։ Ազգ. երեսփոխան ընտրուած Ատանայէն եւ անդամակցած այլեւայլ յանձնաժողովներու։ 1880էն մինչեւ 1910, լուրջ յօդուածներ հրատարակած է «Մանզումէ»ի, «Մէճմ. Ախպոր»ի, «Բիւզանդիոն»ի եւ «Սուրհանդակ»ի՝ ընկերային-քննդտ. հարցերու շուրջ։ Երկերը՝ բոլորն ալ օրէնսգիտական ու թրք. Մէճմա՛ը շահըգայը գավանիյն, Ճըզտանը գավանիյնի օսմանիէ (1894), Մապատը շահըգայը գավանիյն (1895), Զէյլի շահըգայը  գավանիյն, Հուգուգ միւշավիրի եւ Իլմաթ թօպրասը (1901), մեծ մասամբ երկիցս տպագրուած։