Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

54. ԳԱՐԵԳԻՆ  ՀԻՒՍԵԱՆ.Ծն. Վան 1882ին։ Ուսումը ստացած Երամեան վարժարանը։ Պօլիս գալով՝ կը պաշտօնավարէ Գումգափու, Հասքէօյ եւ Կեդրոնական։ Վերջին  ատենները տնօրէն էր Պէշիքթաշի Մաքրուհեան դպրոցին։ Ուսուցման ճիւղերը. Ազգ. պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, գծագրութիւն եւ գեղագրութիւն։ Հնչակեան գործիչ։ [Եղբայրը Երուանդ՝ աքսորուած, բայց վերադարձած է]։