Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

99. ԱՐՏԱՇԷՍ ՖԷՐԱՀԵԱՆ.

Մշեցի, 25 տարու։ «Եփրատ» Գօլէճի ուսանող, Պօլիս գալով կը հետեւի իրաւաբանական վարժարանի դասընթացքին։ Հնչ. Ուսանող. Միութեան անդամ եւ «Կայծ»ի խմբագիր։