Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

103. ՆՇԱՆ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ.

Պօլսեցի դեղագործ։ Եըլտըզի դէպքին՝ բանտարկուած եւ խոշտանգուած։ Դաշնակցական։