Հեղինակ
Theodik  

Բաժին

Թեմա

69. ԱՐՇԱԿ ԽԱԶԽԱԶԵԱՆ.

Կարնեցի վաճառական (բնիկ խնուսցի՝ վերջերը Պօլիս հաստատուած, 40 տարու։ Հայրենակից կարգ մը առեւտրականներու հետ իր տարագրումէն յետոյ՝ միջոցը գտնելով թէեւ կ’աջողի մայրաքաղաքս դառնալ, բայց մատնուելով կրկին կ’աքսորուի Չանղըրիէն հեռու՝ Մէճիտ-Էօզիւ, անվերադարձ։