Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՆՈՐ ՀԱՐՍԸ ՀԷՐԱՆՑ ՏՈՒՆԸ ԴԱՐՁ ԿԸ ՏԱՆԻՆ ՆՈՐ ՓԵՍԱՅՆ ԻՆՔԶԻՆՔԸ ԿԸ ՄԽԻԹԱՐԷ՝ ԵՐԳԵԼՈՎ
       Տարա՜ն, թող տանին Զընկլիկ, հանօր, նանանօ՛ր,
Զատկին կը բերեն, Զընկլիկ, հանօ՛ր, նանանօ՜ր.
Կանանչ մոմերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօր,
Դեղին սօլերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօր.
Նախշուն թաթերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօր.
Ոսկի բաղերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօ՜ր,
Անոյշ հոտերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօ՜ր.
Կըլոր տօտերով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօ՜ր,
Սալու լաչիկով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօ՜ր.
Գուհազ մէզարով, Զընկլիկ, հանօ՜ր, նանանօ՜ր,
Տարան, թող տանին, Զընկլիկ,
Զատկին կը բերեն, Զընկլիկ։