Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԳԵՂՋՈՒԿ ԱՂՋԿԱՆՑ ԱՍԱԾ
       Տըմբըլ, տըմբըլ, դամբուրէն.
Առայ էլայ տանիքի ղուբէն,
Խաղ կանչեցի արաբկերէն,
Ձէնսի հասաւ Գօզալդարէն։
Աղբէր, աղբէր, ես քե շուն,
Ի՞նչ ես բարձեր վէր իշուն։
-Վեի՞ր կը տանես։
-Բըզէզուն։
Բըզէզ ետեւ սարերուն
Բուրդ կը գըզէ գայլերուն։
Ճախրակ մանէ սրբերուն,
Գէլ չը դիպնի մեր էծուն։
Մեռնիմ ես քըմէր էծուն,
Ուլ մի ունի ճըտպըտուն,
Գըրկեմ տանիմ ժամի տուն։
Մատաղ անեմ Աստըծուն։
Թուր ու թուանք վերի տուն,
Խաչ գաւազան իմ գըլխուն։