Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾՈՅԼ ՀՆՁՈՂՔ
       Ալէքսան
Ու իր տըսնեւին փեսան,
Քըսան գերընդի,
Քառսուն յէսան.
Նըստեն,
Սըրեն,
Ուտեն,
Պառկեն,
Քաղեն,
Փոծխեն,
Կապեն,
Բարդեն.
Յետին անգամ համրեն, տեսան
Բարդէն պակաս էր քըսան։