Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԱՐՏՈՒՏԻԿ
       Արտուտիկ,
Նախշուն տօտիկ.
Իջնեն կալեր,
Գողտիկ մողտիկ,
Ընտրեն քարեր,
Ուտեն կուտիկ,
Կը ծըլվըլան
Կըլթիկ կըլթիկ։