Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՄԱՅՐ ԻՐ ԶԱՒԱԿԸ ԶՈՒԱՐՃԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
       Ճոր գնա, բոր էկո,
Հըմա կ’իգայ մոնծ մաման,
Բերէ քըզի արմաղան.
Ուտես, ուտես մեծանաս,
Չոչոներուն հեծընաս,
Ըմմըն տեղրանք ոլրտիս,
Մամուդ, պապուդ հաց բերես։
Նաննի ըսեմ, քընցնեմ,
Նուշ ու շաքար կերցնեմ։
Ճոր գնա, բոր էկո,
Եղիկ ու մեղրիկ բեր.
Կէսն իտանք լղճորկան,
Կէսն իտանք պղճորկան,
Կէսն իտանք մամային,
Կէսն իտանք դադային,
Կէսն իտանք բաբային։