Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁՕՆ ԽՈՐԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԻԿ ԽՐԻՄԵԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅՈՑ
       Ընդունեցէ՛ք, Սրբազան Տէր,
Իմ սրտագին եւ զայս ՆՈՒԷՐ,
Զոր փնջած եմ Սարէն եւ Ձորէն,
Մեր Հայրենեաց Հնէն եւ Նորէն,

       Ձեզ Խ. Ծ. ՄԻՐԱԽՈՐԵԱՆ