Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁՕՆ ԽՈՐԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԻԿ ԽՐԻՄԵԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅՈՑ
       Առ եւ ընկալ, իմըս Հայրիկ
Զայս երրակի ՀԱՅ մատենիկ,
Զոր տամ ՆՈՒԷՐ Ձեր Ս. անուան,
Ի յիշատակ յաւէրժական:
Ձեզ Խ. Ծ. ՄԻՐԱԽՈՐԵԱՆ