ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ II)
       Ա.
       1 Զի թեպէտ եւ հաստատութիւնդ չեւ եւս էր եղեալ ի միջոցիդ, այլ թանձրութիւն մրրկեալ հողմոցն ընդ երեսս երկնի ստուեր առնէր յերկիր առաքելով։