ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԲ (ԼԳ III)
       Դ. 24
       1 Այր սպանի ի վերս ինձ եւ երիտասարդ ի հարուածս ինձ։ 2 Զի թէ ի Կայենէ խնդրի Է (7) վրէժ` ի Ղամէքայ` եւթանասնեկին Է (77)։
       3 Սակայն թէպէտ խոստովանեաց Ղամեք ո'չ արանց իմաստնոց եւ բժշկաց, այլ կանանց վատթարաց, որ ծիծաղելի է, վասն որոյ եւ թողութիւն ոչ լուաւ։
       A 36ա, H 61ա