ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գ III)
       Ա.
       1 Զի յոյնն մայն ասէ հողմոյն անուն, եւ հագիպիմայն` հոգւոյն։ 2 Եւ եբրայեցին` հապա` հողմոյն եւ հադկուտշու` հոգւոյ։ 3 Այլ, ի մերս յայտնապես եւ պարզ է հողմոյ կոչումն եւ հոգւոյն , զոր գիտեմք հաւաստի եթե յաղագս արարչակից Հոգւոյն Սրբոյ է բանս։ 4 Քանզի ժամապահ եղեն գիրք յայտնել զմիանձնութիւն Հոգւոյն յաշխարհագործութեան աստ։
       A