ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԳ II)
       1 Ասէ ուրեք եւ սորին Եղիշէ. Ի վեր քան զԷ (7) մոլորակսն այլ նման նոցին Է (7) աստեղք են սաստիկ ցուրտ բնութեամբ, որ զերկնի զբորբոքեալ ջերմութիւնն ցրտացուցեալ եւ բարեխառնեալ` տնն ապա ի վայր, յԷ (7) մոլորակսն։ 2 Եւ ասեն անմոլա ր գունդ։
       A 15ա