Քաղաքականք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ ԳՐՔԵՐՈՒ ԴԷՄ ՀԱԼԱԾԱՆՔ


Ոստիկանութիւնը, Պոլսոյ թէ գաւառներուն մէջ, կը սկսի վերյիշել համիտեան օրերուն իր կերպերը եւ վերադառնալ անոնց:

Սկիւտարի մէջ, քանի մը օր առաջ, ոստիկաններ հայ սրճարանի մը պատէն վար կ՚առնեն պատմական «Մայր—Հայաստանի» պատկեր մը եւ կը գրաւեն…:

Պէյրութի մաքսատան մէջ գրաքննիչ մը, մարդ չգիտեր ո՛ւսկից բուսած եւ ո՛ր արտօնութեամբ, քննութենէ կ՚անցնէ Պոսլի տպագրուած եւ Պոլսէն ղրկուած ամէն հայերէն գիրք, դասագիրք կամ նկար, վար դնելով անոնցմէ՝ ինչ որ վնասակար կը համարի…:

Հալէպի ոստիկանութիւնը նոյն տխուր պաշտօնը կը կատարէ իր տեղին վրայ, գրաւելով, վար դնելով ու չծախել հարկադրելով այն ամէն հայ գրքերն ու պատկերները՝ որոնք «միւզիր» կը գտնէ…:

Ահա ձեզի սահմանադրական օրէնք, ահա ձեզի սահմանադրական ոստիկանութիւն:

Ուրեմն բանն հոն հասած է որ մտքին տէրն ու մտածման արտօնատէրը՝ այս երկրին մէջ դարձեալ ոստիկանութիւնն է, ինչպէս որ էր Համիտի օրհնեա՜լ օրերուն…:

Այդպէ՛ս կ՚երեւի:

Բայց, այս երկրորդ անգամն է որ նոյն նիւթին կ՚անդրադառնանք, —նախապէս անոր վրայ հրաւիրած ըլլալով արդէն ներքին գործոց նախարարին ուշադրութիւնը:

Եւ մեզի կը թուի թէ Թալէաթ պէյի անծանօթ մնացած չէին այն փաստերը՝ որ ասկէ առաջ տեղի ունեցած էին, գրեթէ միեւնոյն վայրերուն մէջ, եւ զորս ներկայացուցած էինք իր բարեհաճ նկատառմանը:

Եւ սակայն, դէպքերը կը շարունակեն կրկնուի համարձակ ու անարգել, ինչ որ ապացոյց է թէ՝ ոստիկանութիւնը ազատ կը զգայ ինքզին իր ապօրինի միջամտութեանց եւ հակասահմանադրական իր այս արարքներուն մէջ:

Կը նշանակէ ուրեմն որ բացառիկ է մեզի ու անշուշտ օրէնքին ալ անծանօթ կարգադրութիւն մը կայ՝ հայ գրքերու ու հայ հրատարակութեանց մասին:

Եթէ այդպէս է, մենք կը պահանջենք որ նոյն կարգադրութիւնը յայտարարուի հրապարակով:

Այո՛, կը պահանջենք այդ բանը, որպէս զի գիտնանք թէ հայ ժողովուրդը սահմանադրական ազատութիւններէն դուրս ձգուած է եւ իր մտաւոր գործունէութեան, իր հոգեկան կեանքին, իր կրթական ու իմացական աշխատանքին դէմ արգելքներ կան դրուած:

Այլապէս, չենք կրնար հանդուրժել որ ոստիկանութիւնը ձեռքը դնէ մեր մտքին վրայ, ինքզինք համարէ երկրին օրէնքէն ու կարգերէն աւելի բարձր հեղինակութիւն մը, եւ դատաւորն ըլլայ մեր մտածումներուն ու մեր զգացումներուն:

Ո՛չ, չենք հանդուրժեր որ հայ ժողովուդրի դպրոցական ու կրթական ազատութիւնը ոստիկաններու կրունկին տակ դրուի, եւ հայ մանուկներու դաստիարակութեան բանալին գտնուի մէկ քանի ոստիկանի ձեռքին մէջ:

Վերջ պէտք է դրուի այս երկդիմի ընթացքին:

Կառավարութենէն կը սպասենք իր կտրուկ խօսքը. կա՛մ կը սանձնահարէ իր ոստիկանութիւնը եւ պատիժի կ՚ենթարկէ օրինազանցութիւն գործողները, կա՛մ կը յայտարարէ որ Հայոց գրքերուն համար բացառիկ գրաքննութիւն մը կայ:

Մէկը կամ միւսը:

«Ազատամարտ», 1914, 10/23 Մայիս, թիւ 1508, էջ 2