Քաղաքականք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

“ՁԵՌՆԱՀԱՍ” ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՍԽԱԼԱԾ Է«Ձեռնահաս դատարանը որոշեց դրամական տուգանքի ենթարկել Գառնիկ Սարգիսեանը, որ Սալմաթօմբուկի վարժարրանին համար գանձանակ կը կտտցնէր՝ Կ. Պոլսոյ կրթական տնօրէնութենէն առանց արտօնուելու եւ միայն Հայոց Պատրիարքարանին վաւերագրովը: Վճիռը կը տրամադրէ նաեւ որ գանձանակին պարունակութիւնը յանձնուի դատարանի սնտուկին»:
Ազատամարտ, թիւ 1519


Ո՛չ, ձեռնահաս դատարանը իրաւունք չունէր արձակելու այդ վճիռը:

Գառնիկ Սարգիսեանի ընթացքը չէ որ հակօրինական է, այլ դատարանին վճիռը:

Հայոց Ազգային Սահմանադրութիւնը, որ մաս կը կազմէ պետական օրէնքներուն, կ՚արտօնէ հայ ժողովուրդը՝ որպէսզի իր կրթական եւ բարեգործական հաստատութեանց համար հանգանակութիւններ ընէ եւ կամաւոր նուէրներ հաւաքէ: Իսկ Գառնիկ Սարգիսեանի պտացուցած գանձանակը ոչ այլ ինչ էր, եթէ ոչ կամաւոր նուիրատուութեանց համար դիմում:

Ո՞ւր է այս բանին մէջ օրէնքի դէմ մեղանչում կամ օրինազանցութիւն:

Դարձեա՛լ. պետութիւնը արտօնած է Ազգային սահմանադրութեամբ՝ որ Հայերը իրենց կրթական, կրօնական եւ բարեգործական հիմնարկութեանց մատակարարական գործին մէջ կը վայելեն ինքնավար իրաւասութիւն: Ուրիշ խօսքով՝ Հայոց Պատրիարքարանը կամ Առաջնորդարանները արտօնութիւն ունին, իրենց իրաւասութեանց սահմանին մէջ, հաւաքելու պարտաւորիչ եւ կամաւոր նուէրներ գանձանակի կամ այլ յարմարագոյն միջոցով ազգային այս կամ այն հիմնարկութեանը համար:

Հետեւաբար, քանի որ Սալմաթօմբուկի թաղին եւ ի՜նչ թաղ, ամէնէն չքաւորն ու թշուառը Պոլսոյ բոլոր թաղերուն մէջ դպրոցական այդ գանձանակը վաւերացուած եւ արտօնուած էր Պատրիարքարանէն, կը նշանակէ թէ ոչինի ունէր ապօրինի, եւ ուստի ոչինչ՝ դատապարտութեան կամ պատիժի արժանի:

Ի՞նչ պատիժ է ուրմեն այն՝ որով «ձեռնահաս» դատարանը տուգանքի կ՚ենթարկէ Գառնիկ Սարգիսեանը, եւ գրաւման՝ անոր պտտցուցած գանձանակին պարունակութիւնը. իրա՛ւ որ կը դժուարանք հասկնալ:

Կը դժուարանանք հասկնալ, որովհետեւ պատիժ մըն է այս որ ոչ թէ անձի մը կ՚ուղղուի, այլ պետութեան օրէնքներուն, եւ այդ օրէնքներուն վրայէն նաեւ Հայոց ազգային—սահմանադրական իրաւունքներուն:

Թերեւս խնդրոյ առարկայ դատարանը պատճառաբանէ թէ՝ օրէնք մը կայ, որ կ՚արգիլէ «առանց արտօնութեան» ամէն հանգանակութիւն: Բայց այս օրինական արգելքը ո՛չ կը բացասէ եւ ոչ ալ կը դադրեցնէ Պատրիարաքարանի իրաւասութիւնը: Գառնիկ Սարգիսեան իր հանգանակութիւնը կատարելու համար օարտաւոր էր իր արտօնութիւնն ստանալ Պատրիարքարանէն եւ ոչ թէ կառավարութենէն: Եւ այդ արտօնութիւնն ստացած էր: Իսկ եթէ մինչեւ անգամ ենթադրենք որ Պատրիարքարանն ալ, իր կարգին, պարտաւոր էր կառավարութենէն արտօնութիւն ստանալ ինչ որ վիճելի եւ Պատրիարքարանի իրաւասութեանց հետ անհաշտելի հարց մըն է, այդ պարագային իսկ՝ պատասխանատուն պէտք էր համարուէր Պատրիարքարանը, եւ ո՛չ թէ այն անձը՝ որ իր հանգանակութիւնը նկատի ունենալ, եւ միւսը անտեսել՝ դատական արդարութիւն չէ:

Եթէ այս դատն ու վճիռը տեղի ունենային գաւառներուն մէջ, պիտի փորձուէինք ըսելու— ինչպէս սովորաբար կը փորձուինք թէ՝ արդիւնք է օրէնսգիտական տգիտութեան, դատական կազմի միջակութեան, եւն. եւն.: Բայց ի՞նչով պէտք է բացատրենք զայն՝ երբ ահա տեղի կ՚ունենայ անիկա մայրաքաղաքին մէջ, ուր պէտք է որ դատաւորներն ու ընդհանուր դատախազներն ունենան օրէնսգիտական խոր հմտութիւն, եւ ըլլան կատարելապէս համապատասխան իրենց կոչումին: Ըսի՞նք արդեօք թէ Գառնիկ Սարգիսեանը դատող դատաւորներն ալ անտեղեակ էին պետութեան այն օրէնքին՝ որ կը սահմանէ Հայոց «պատրիարքարանական» կոչուած իրաւունքները: Եւ եթէ դատաւորները անտեղեակ էին, Ընդհանուր Դատախա՞զն ալ անտեղեակ էր՝ զայն յիշեցնելու համար դատարանին:

Աւելի աղէկ է որ ա՛յսպէս ենթադրենք:

Բայց, Հայոց Պատրիարքարանին պարտքն է անմիջապէս դիմում ընել կառաբարութեան եւ բողոքել Պոլսոյ մէկ դատարանին կողմէ երկրին օրէնքներուն ընդդէմ տրուած այս վճիռին եւ գործուած ոտնձգութեան դէմ:

Անգամ մըն ալ կը կրկնենք որ այդ անիրաւ վճիռը արձակուած է ո՛չ այնքան, եւ մանաւանդ ոչ երբեք ըստ էութեան՝ Գառնիկ Պատրիարքարանին, հայ ժողովուրդի իրաւասութեան եւ անոր ազգային շահերուն դէմ:

Ուստի, Պատրիարքարանը մէկ կողմէն բողոքելով հայ ժողովուրդի իրաւունքները ոտնահարող վճիռին դէմ, եւ միւս կողմէն՝ պաշտպանելով անպատասխանատու դատապարտեալը, պէտք է պահանջէ որ Ընդհանուր Դատախազութիւնն ո Դատական Նախարարը օրինական ճանապարհին դիմեն՝ թէ՛ արուած այդ վճիռը ջնջել տալու, եւ թէ առհասարակ դատարանները զգուշացնելու՝ յառաջիկայի համար եւս…:

«Ազատամարտ», 1914, 24 Մայիս - 6 Յունիս, թիւ 1520, էջ 2