Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ռ. ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Գրական ասուլիսներ, Դ., Ռ. Զարդարեանի Ցայգալոյսը։ Հրատ. Էսաեան Սանուց Միութեան, թիւ 4 (Կ. Պոլիս, տպագրութիւն Օննիկ Արզուման, 1913), 39 էջ։

Էսայեան Սանուց Միութիւնը 1913-ին կը ձեռնարկէ գրական ասուլիսներու շարքի մը, որուն չորրորդը կը նուիրուի Ռ. Զարդարեանի Ցայգալոյս ի քննարկման (Կիրակի, 5 Մայիս), նախագահութեամբ Կոմիտաս Վարդապետի։

Գրական քննարկման ընթացքին կը ներկայացուին հետեւեալ նիւթերը.

Զարդարեանի գրական կեանքը կենսագրական ակնարկ Յակոբ Ճ. Սիրունիի, էջ 4-6։

Զարդարեանի գրականութիւնը ճառ տիկ. Զապէլ Եսայեանի, էջ 7-13։

Ռուբէն Զարդարեան ճառ Երուանդ Սրմաքէշխանլեանի, էջ 14-29։

Գաւառի գրականութիւնը ճառ Սարգիս Մինասեանի, էջ 3035։

Գաւառի հոգին փակման ճառ Կոմիտաս Վարդապետի, էջ 36 - 38։

Զարդարեանի մասին (աղբիւրներ), էջ 39։

«Ռ. Զարդարեանի նուիրուած գրական ասուլիսը», Ազատամարտ օրաթերթ, Ե. տարի, թ. 1205 (7 Մայիս, 1913), էջ 1-2։

Տրուած են Զապէլ Եսայեանի, Ե. Սրմաքէշխանլեանի, Սարգիս Մինասեանի եւ Կոմիտաս Վարդապետի ճառերը։

Գրախօսական

Գրական ասուլիսներ, Դ. Ռ. Զարդարեանի Ցայգալոյսը, գրախօս. ՝ Ն. Ա. (Նիկոլ Աղբալեան։ Ա. Տ. Խ. ), Հորիզոն, Ե. տարի, 1913, թ. 143, Կիրակի, 30 Յունիս, էջ 5-6։

Այս գրախօսականը լոյս տեսած է նաեւ Նիկոլ Աղբալեանի Ամբողջական գործը ին մէջ Գրական-քննադատական երկեր, Համազգային Հայ Մշակութային Ընկերակցութիւն, մատենաշար Համազգային, Պէյրութ, տպ. Լաֆօթօ-Բրէս, 1959, էջ 290-293։

 

Աւետաբերի Դէտը, «Նշմարներ մեր դիտարանէն - Գրական ասուլիսները», Աւետաբեր շաբաթաթերթ, հատոր ԿԶ., թ. 25 (Յունիս 21, 1913), էջ 596-597։ Մկրտիչ Պարսամեան կը գրէ թէ Կարնոյ Գրական-Գեղարուեստական Միութիւնը իր պարապմունքներուն ընթացքին զբաղած է Ռ. Զարդարեանի Ցայգալոյս ով ( Շանթ, կիսամսեայ հանդէս, Ա. տարի, թիւ 5, 15/18 Օգոստ. 1911, էջ 80)։

 

Պարսամեան Մկրտիչ, «Հայ Բանթէոնը Մեր ազգային վերջին մարտիրոսները Ռ. Զարդարեան», Շանթ, Դ. տարի, նոր շրջան, թ. 8 (4 Յունուար, 1919), էջ 89-92։ Յօդուածին կը յաջորդէ կարծիքներու ծաղկաքաղ մը Կոմիտաս Վրդ. է, Զապէլ Եսայեանէ, Երուանդ Սրմաքէշխանլեանէ, Սարգիս Մինասեանէ, Ֆրետերիք Մաքլէրէ եւ Կաստոն Պոն Մորիէ (էջ 92-93)։

 

Նաւասարդ, պարբերական գրականութեան եւ արուեստի, նոր շրջան, Ա. հատոր, Ժ. -ԺԲ. պրակ (Սեպտ. -Նոյ., 1924), էջ 305-310։

Կը պարունակէ հետեւեալ գրութիւնները.

Ռաֆայէլ Զարդարեան, «Հայրիկիս», էջ 305։

Ռ. Զարդարեան, «Ցեղին զաւակները Հայրենիքս կ՚ուզեմ ես», էջ 305-307։

Ռուբէն Զարդարեան, «Մարն զմանուկն մոռցաւ», էջ 307-309։

Արտատպում Վ. Թէքէեանի եւ Միք. Կիւրճեանի Շիրակէն։

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան, «Ռ. Զարդարեան», էջ 309-310։

Արտատպում Գրական ասուլիսներու Ռ. Զարդարեանին նուիրուած գրքոյկէն։