Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԱՆՏԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

«Պեճիքայի Հայ Ուսանողական Միութեան հաղորդագրութիւն», Նայիրի շաբ. (Պէյրութ), Զ. տարի, թ. 19 (2 Փետրուար 1958), էջ Կը վերաբերի դիմաքանդակի զետեղման ծրագիրին։ Ստորագրած են քարտուղար՝ Տ. Ստեփանեան եւ նախագահ՝ Յակոբ Իսկէնտէրեան։ Կը կրէ 22 Յունուար 1958 թուականը։ «Ապրի՛ք տղաք... », անդ, էջ Կը գովէ ձեռնարկը։ Անստորագիր է, սակայն կը պատկանի թերթին խմբագիր՝ Ա. Ծառուկեանի գրիչին։ «Յաղթանակի օր նուիրուած Դ. Վարուժանի», նոյն, Զ. տարի, թ. 22 (2 Մարտ 1958), էջ

 

Յուշամատեան Դանիէլ Վարուժանի։ Խմբագրական մարմին։ Պատ. խմբ. ՝ Կարապետ Փօլատեան (Փարիզ, տպ. Արաքս, 1958, 104 էջ։

Բովանդակութիւն.

«Քերթողին հազուագիւտ մէկ նկարը», էջ

«Արեան յաղթանակ», էջ Ձեռագիր բնագիրը եւ տպուածը։

«Դ. Վարուժանի բանախօսութիւնը՝ Գրոց գիւտի 1500-ամեայ եւ հայ տպագրութեան 400-ամեայ Փառատօնին օրը, Պոլսոյ մէջ, 1913ին», էջ 5-6։

Շաւարշ Նարդունի, «Ինչպէ՞ս կազմուեցաւ Դ. Վարուժան», էջ 9-18։

Կարապետ Փօլատեան, «Վարուժանի հետ Պելժիա», էջ 19-21։

Երուանդ Փամպուքեան, «Յուշատախտակին պատմութիւնը», էջ 23-29։

«Comité d’honneur», էջ 31։

«Programme», էջ 32։

Կարապետ Փօլատեան, «Կանի համալսարանի փառաշուք տօնակատարութիւնը», էջ 33-38։

«Discours de Mr. E. Emirzian», էջ 39-41։

«Le Prof. P. Lambrechts», էջ 43-44։

«Mr. Roger Bodard», էջ 46-48։

«Allocution de M. H[agop] Iskenderian», էջ 49-51։

«Discours de M. Arpag Mekhitarian», էջ 52-59։

«Discours de M. Frռdռric Feydit», էջ 61-64։

«Discours de M. G[arabed] Poladian», էջ 65-68։

«Hommage rendu au poՌte armռnien par un de ses amis de jeunesse

- Pierre Maes», էջ 69-74։

«Discours de M. Jean Ballard», էջ 75-76։

«Discours de M. Luc-André Marcel», էջ 77-79։

«Տիկին Վարուժան Աբիկեանի ճառը Պրիւքսէլի ուսանողական ոստանին մէջ», էջ 82-86։

«Րօժէ Պօտարի ճառը», էջ 86-87։

«Արձագանգ», էջ 88-103։

Պատկերազարդ հրատարակութիւն մըն է։

Այս յուշամատեանին գրութիւններէն ոմանք արտատպուած են, զանազան առիթներով, մեր մամուլին մէջ։ Ընդհանրապէս խուսափեցանք այդ արտատպումները նշելէ։

 

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Թղթ., «Մեծանուն բանաստեղծ Դ. Վարուժանի դիմաքանդակը», Հայաստանի կոչնակ, 1958, էջ 324։

Հայր Ներսէս Տէր Ներսէսեան, «Դ. Վարուժան դարձեալ Պելճիքայի մէջ», Բազմավէպ, թ. 1-2 (Յունուար - Փետրուար, 1958, էջ 39-40։

Անդաստան գրականութեան եւ արուեստի, թ. 8-9 (1958), էջ 268։