Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ժ. ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՇԱՆԹԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԱՄՈՒԼԻ ԲԱՑԱՌԻԿ ԹԻՒԵՐ

Գաբրիէլ Տէր Ռուբինեան, Լ. Շանթ, նրա երկերն եւ հին աստուածներ դրաման։ Թիֆլիզ, տպ. Օր. Ն. Աղանեանցի, 1913, 48 էջ։

Ն. Աղբալեան, Գաբրիէլ Տէր Ռուբինեանի՝ Լ. Շանթի նուիրուած մենագրութեան շուրջ գրախօսական։ Հորիզոն, թ. 129, (1913)։

Լոյս տեսած է նաեւ Ն. Աղբալեանի Ա. հատորին մէջ (էջ 31-34)։

Գր. Տէր Պօղոսեան, Լ. Շանթի Հին աստուածները եւ Ստեփանոս  Վանականի Յիշատակարանը։ Շուշի, 1913։

Արսէն Տէրտէրեան, Սեռի եւ դասալքութեան երգիչը։ Վաղարշապատ, ելեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1913, 59 էջ։

Էսայեան Սանուց Միութիւն։ Գրական ասուլիսներ, Ա. –Լ. Շանթի Հին աստուածները։ Պոլիս, տպ. Արզուման, 1913, 39 էջ։

Լ. Շանթ։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկ. եան, 1952, 32 էջ։

Լոյս տեսած է Լ. Շանթի մահուան առիթով տեղի ունեցած յիշատակի հանդէսին եւ կը պարունակէ հետեւեալ մասերը. 1) Յայտագիր. 2) Լ. Շանթ (ուրուագծեր կեանքի եւ գործի մասին) Գառնիկ Բանեան, էջ 5-21). 3) Լ. Շանթի գրականութիւնը, Ն. Աղբալեան, էջ 22-29։

Ակօս։ Բացառիկ թիւ՝ նուիրուած Լ. Շանթի (մահուան առիթով)։Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), 256 էջ։

Յառաջ (Փարիզ)։ Բացառիկ թիւ՝ նուիրուած Լ. Շանթի (մահուան առիթով)։ ԻԸ. տարի, թ. 6660 (13 Յունուար, 1952)։

Համազգայինի եւ Նշան Փալանճեան ճեմարանի քսանհինգամեակ (1929-1954)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1954, 255 էջ։

Ջահակիր։ Լսարանական թերթ Ճեմարանի։ ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966)։

Գրիգոր Շահինեան, Ձիւներն ի վեր (մենագրութիւն Լ. Շանթի մասին)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1967, 279 էջ։

Յարութիւն Քիւրքճեան, «Մատենագիտական տուեալներ» . Շանթի գործերը, գրութիւններ Լ. Շանթի մասին)։ Տպուած է Գ. Շահինեանի՝ Շանթի նուիրուած մենագրութեան վերջաւորութեան (էջ 270-277)։

Ազդակ օրաթ։ Բացառիկ թիւ՝ նուիրուած Լ. Շանթի ծննդեան հարիւրամեակին։ ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), 11 էջ։